Muziek is geluid met een bepaalde functionaliteit die tot een bepaalde actie leidt bij de luisteraar. De 3 elementen van muziek zijn; techniek, voorwaarden en context.

De techniek maakt dát muziek hoorbaar is, de voorwaarden zijn bepalend voor de hóe de muziek klinkt en de context is bepalend voor hoe en wáar muziek klinkt.
Deze elementen bepalen dát, hóe en wáar muziek klinkt.

Door muziek te componeren met deze filosofie, is het mogelijk om de perceptie van de luisteraar te beinvloeden en uiteindelijk het gedrag te sturen of te veranderen.

Klik hier voor de SoundSight-structuur.